Created on Friday, 10 January 2003 at 18:45:08

Main Index POS Index Syllabi Index Prerequisites Index Roster Index Tests Index


ver 2003 6b
Studierigting Dept Kode
BVerbr.Wet.: Gasvryheidsbestuur VBR 02130115
Eerste jaar, eerste semester:
Kode Naam Termyn lpw ppw Krediete
CIL171 REKENAAR & INL.GELETTERDH.171 K1 2 0 (3)
CIL172 REKENAAR & INL.GELETTERDH.172 K2 2 0 (3)
EKN110 EKONOMIE 110 S1 3 0 (10)
EOT151 TAALVAARDIGHEID 151 K1 2 0 (3)
EOT152 TAALVAARDIGHEID 152 K2 2 0 (3)
OBG110 ONTWERPBEGINSELS 110 S1 2 1 (12)
OBS110 ONDERNEMINGSBESTUUR 110 S1 3 0 (10)
TBE110 S1 4 0 (10)
VDS110 VOEDSELVERSKAFFING EN KWALITEITSBEHEER 110 S1 3 0 (8)
Totaale vir voorgeskrewe modules in die eerste/tweede kwartale 19/19 1/1 (31/31)
Eerste jaar, tweede semester:
Kode Naam Termyn lpw ppw Krediete
BLG260 ALGEMENE MIKROBIOLOGIE 260 K3 4 1 (8)
CIL173 REKENAAR & INL.GELETTERDH.173 K3 2 0 (3)
CIL174 REKENAAR & INL.GELETTERDH.174 K4 2 0 (3)
EKN120 EKONOMIE 120 Voorvereiste/s: [EKN110 GS] S2 3 0 (10)
EOT153 TAALVAARDIGHEID 153 K3 2 0 (3)
EOT154 TAALVAARDIGHEID 154 K4 2 0 (3)
ITW120 INTERIEURWARE 120 S2 2 1 (12)
OBS120 ONDERNEMINGSBESTUUR 120 S2 3 0 (10)
SEM180 SEMINAAR 180 S2 2 0 (6)
TBE120 TOERISMEBESTUUR 120 S2 4 0 (10)
Totaale vir voorgeskrewe modules in die derde/vierde kwartale 22/18 2/1 (38/30)

Voorgeskrewe krediete = (130) Keusekrediete = (0)

Tweede jaar, eerste semester:
Kode Naam Termyn lpw ppw Krediete
ABR311 S1 3 0 (20)
OBS210 S1 3 0 (16)
OPI280 PRAKRYKOPL. IN INDUSTRIE 280 J1 1 0 (2.5)
TBE291 TOERISMEBESTUUR 291 J1 0 0 (0)
TBE293 TOERISMEBESTUUR 293 J1 0 0 (0)
TKS211 TEKSTIELKUNDE 211 K1 3 1 (7)
VDS210 BASIESE VOEDSELBEREIDING 210 S1 3 1 (16)
Totaale vir voorgeskrewe modules in die eerste/tweede kwartale 13/10 2/1 (34.25/27.25)
Tweede jaar, tweede semester:
Kode Naam Termyn lpw ppw Krediete
ABV320 S2 3 0 (20)
ITW261 INTERIEURWARE 261 K3 2 1 (6)
KEP220 KULTURELE EETPATRONE 220 S2 3 0 (8)
OPI280 PRAKRYKOPL. IN INDUSTRIE 280 J1 1 0 (2.5)
TBE220 TOERISMEBESTUUR 220 S2 4 0 (16)
TBE291 TOERISMEBESTUUR 291 J1 0 0 (0)
TBE293 TOERISMEBESTUUR 293 J1 0 0 (0)
VDG220 FISIOLOGIESE BEGINSELS VAN VOEDING 220 S2 3 0 (8)
VDS221 BASIESE VOEDSELBEREIDING 221 Voorvereiste/s: [VDS210] S2 3 1 (16)
Totaale vir voorgeskrewe modules in die derde/vierde kwartale 19/17 2/1 (41.25/35.25)

Voorgeskrewe krediete = (138) Keusekrediete = (0)

Derde jaar, eerste semester:
Kode Naam Termyn lpw ppw Krediete
ITW310 INTERIEURWARE 310 Voorvereiste/s: [ITW120] en [TKS210] S1 2 1 (12)
OBS310 S1 4 0 (20)
OPI380 PRAKTYKOPL. IN INDUSTRIE 380 J1 1 0 (2.5)
VDG310 BASIESE VOEDING 310 Voorvereiste/s: [FSG110 of noe VDG220] en [FSG120 of noe VDG163] S1 3 1 (14)
VDS354 VOEDSELVEILIGHEID EN HIGIENE 354 K2 3 0 (4)
Totaale vir voorgeskrewe modules in die eerste/tweede kwartale 10/13 2/2 (24.25/28.25)
Derde jaar, tweede semester:
Kode Naam Termyn lpw ppw Krediete
OPI380 PRAKTYKOPL. IN INDUSTRIE 380 J1 1 0 (2.5)
TBE320 TOERISMEBESTUUR 320 S2 4 0 (20)
VDB320 VOEDSELDIENSBESTUUR 320 Voorvereiste/s: [VDS320 #] S2 4 1 (20)
VDG320 VOEDING TYDENS DIE LEWENSSIKLUS 320 Voorvereiste/s: [VDG310] S2 3 1 (14)
VDS320 Voorvereiste/s: [KEP220] en [KEP261] en [VDS220] en [VDS221] S2 5 2 (30)
Totaale vir voorgeskrewe modules in die derde/vierde kwartale 17/17 4/4 (43.25/43.25)

Voorgeskrewe krediete = (139) Keusekrediete = (0)

Vierde jaar, eerste semester:
Kode Naam Termyn lpw ppw Krediete
OBS311 S1 3 0 (20)
OPI480 PRAKTYKOPL. IN INDUSTRIE 480 J1 1 0 (5)
PGB480 PROJEK:GASVRYHEIDSBESTUUR 480 J1 4 0 (12)
VDB410 VOEDSELDIENSBESTUUR 410 Voorvereiste/s: [VDB320] S1 3 1 (16)
VDB411 VOEDSELDIENSBESTUUR 411 Voorvereiste/s: [VDB410 #] S1 2 0 (6)
VDS413 RESEPONTWIKKELING EN -STANDARDISERING 413 Voorvereiste/s: [VDS310] S1 3 1 (24)
VDS414 FYN KOOKKUNS 414 Voorvereiste/s: [VDS210] en [VDS221] S1 2 1 (14)
Totaale vir voorgeskrewe modules in die eerste/tweede kwartale 18/18 3/3 (48.5/48.5)
Vierde jaar, tweede semester:
Kode Naam Termyn lpw ppw Krediete
INB320 INTERIEURBEPLANNING 320 Voorvereiste/s: [ITW310] en [OBG110] S2 1 1 (12)
OPI480 PRAKTYKOPL. IN INDUSTRIE 480 J1 1 0 (5)
PGB480 PROJEK:GASVRYHEIDSBESTUUR 480 J1 4 0 (12)
VDS424 FYN KOOKKUNS 424 Voorvereiste/s: [VDS210] en [VDS221] en [VDS414] S2 2 1 (14)
Totaale vir voorgeskrewe modules in die derde/vierde kwartale 8/8 2/2 (21.5/21.5)

Voorgeskrewe krediete = (140) Keusekrediete = (0)

'n Minimum van (547) krediete word vir verwerwing van die graad vereis.